numpyで特定の値を削除する
numpy
Lastmod: 2023-10-09

やること

  • 特定の数値の削除
  • 条件に該当する数値の削除
array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3])
# ↓ 0を削除する
array([-3, -2, -1, 1, 2, 3])
array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3])
# ↓ 負の数を削除する
array([0, 1, 2, 3])

特定の数値の削除

import numpy as np

a = np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]) #サンプル配列の用意
value = 0 #削除する値

a_1 = a[a != value] #特定の数値削除

print(a_1)
### 出力
# array([-3, -2, -1,  1,  2,  3])

条件に該当する数値の削除

import numpy as np

a = np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]) #サンプル配列の用意

a_2 = a[a >= 0] #条件追加

print(a_2)
### 出力
# array([0, 1, 2, 3])